Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

Pomagamy pozyskać dofinansowanie unijne dla firm. Kompleksowa obsługa:
 • dobieramy program finansujący,
 • piszemy wnioski o dotacje UE,
 • opracowujemy biznesplany,
 • monitorujemy realizację projektów.
Wysoka skuteczność naszym atutem. Sprawdź jak pozyskać dotacje unijne.
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Z ostatniej chwili

2017-12-20

Od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. będą trwały nabory  wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”:

 • III nabór 2017 ogólny,
 • IV nabór 2017 miasta średnie (miasta liczące 15 – 20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów i miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich)

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne (zakup gruntu, koszty budowy i rozbudowy, zakup środków trwałych i WNiP), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 mln zł.

Zapraszamy do współpracy !!!

 
2017-11-30

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 ogłosiła harmonogram naboru wniosków w 2018 roku.

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014 -2020.

Zapraszamy do współpracy !!!

 
2017-09-01

Zarząd Województwa Lubelskiego zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014 -2020 oraz harmonogram naborów wniosków na 2017 rok.

Na uwagę zasługuje nowa, poszerzona lista typów projektów w ramach Działania 1.5 Bon na innowacje, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w nadchodzącym konkursie. Ogłoszenie konkursu nastąpi we wrześniu, nabór wniosków rozpocznie się w październiku.

Zapraszamy do współpracy !!!

 
2017-09-01

Ruszają kolejne nabory wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”:

 • III nabór 2017 ogólny,
 • IV nabór 2017 miasta średnie (miasta liczące 15 – 20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów i miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich)

Nabór będzie trwał od 5 września 2017 do 28 lutego 2018. Wnioski przyjmowane będą w następujących etapach:

 • od 5 września 2017 do 30 września 2017;
 • od 1 października 2017 do 31 października 2017;
 • od 1 listopada 2017 do 31 grudnia 2017;
 • od 1 stycznia 2018 do 28 lutego 2018.

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne (zakup gruntu, koszty budowy i rozbudowy, zakup środków trwałych i WNiP), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 mln zł.

Zapraszamy do współpracy !!!

 
2017-04-28

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Badania celowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie: od 30 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem mogą być objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, w tym działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami naukowymi.

Poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:

Badania przemysłowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: do 80 %
 • średnie przedsiębiorstwa: do 75 %
 • duże przedsiębiorstwa: do 65 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: do 60 %
 • średnie przedsiębiorstwa: do 50 %
 • duże przedsiębiorstwa: do 40 %

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 80 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 3 000 000 PLN.

 
strona 1 z 21
 1  2  3  4  5  następna »  cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.