dotacje unijne (UE) Lublin
Dotacje Unijne Lublin - MODUS Renata Wasiewicz, 20- 484 Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16, tel. 81 44 177 20, kom. 607 469 556

NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany/a o możliwościach dofinansowania działalności przedsiębiorstw
Podaj adres email

Projekt UE

Europejski Fundusz Społeczny                   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego                   Unia Europejska

MODUS Doradztwo Gospodarcze Renata Wasiewicz,
w ramach Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"
Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżet państwa

Aktualności

2008-05-30

Zakończyliśmy realizację Projektu !!!

Nasi Beneficjenci Ostateczni, dzięki szkoleniu i doradztwu, zostali przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej.

Otrzymali również pomoc finansową w postaci:

  • podstawowego wsparcia pomostowego - na łączną kwotę 96.600,00 złotych,
  • przedłużonego wsparcia pomostowego - na łączną kwotę 21.000,00 złotych,
  • jednorazowej dotacji inwestycyjnej - na łączną kwotę 284.793,01 złotych.
 
2008-04-01

Zakończyliśmy wypłatę przedłużonego wsparcia pomostowego.

Większość Beneficjentów Ostatecznych rozliczyła jednorazowe dotacje inwestycyjne.

Zaczynamy podsumowywać rezultaty projektu.

 
2008-01-16
Siedmioro Beneficjentów Ostatecznych zakończyło już rozliczenie zrealizowanej inwestycji. Pozostali śpieszą się z ostatnimi zakupami i przygotowaniem dokumentacji rozliczeniowej.
Nadal wypłacamy przedłużone wsparcie pomostowe.
 
2007-11-09
Powoli zbliżamy się do końca realizacji Projektu. Przed nami rozliczenie dotacji inwestycyjnych, uzyskanych przez 21 Beneficjentów Ostatecznych.
Z przedłużonego wsparcia pomostowego korzysta 5 Beneficjentów Ostatecznych.
 
2007-07-10
Grupa Beneficjentów Ostatecznych, którzy aktualnie korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego wynosi 23 osoby.

Podpisujemy pierwsze umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej !!!
 
2007-04-16
Wkraczamy w kolejną fazę realizacji Projektu - nasi Beneficjenci Ostateczni zaczynają składać wnioski o jednorazową dotację inwestycyjną !!!

Z podstawowego wsparcia pomostowego korzystają już 23 osoby. Ostatni, opieszali BO rejestrują działalność gospodarczą.
 
2007-02-11
Zakończyliśmy długie - 232 godzinne szkolenie Beneficjentów Ostatecznych. Pora na indywidualne decyzje o wyborze Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym nasi PRZEDSIĘBIORCY rozpoczną współpracę.

Beneficjentom, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą, złożyli wniosek i uzyskali jego akceptację, należy się podstawowe wsparcie pomostowe - 700 złotych przez sześć kolejnych miesięcy. Zaczynamy wypłatę !!!
 
2007-01-31
Szkolenie podstawowe ukończyło 27 osób.

Przed nami ostatni moduł - Szkolenie Biznesowe. Jego celem jest przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz do opracowania dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe.
 
2007-01-05
Jesteśmy na półmetku szkolenia.

W gronie Beneficjentów Ostatecznych projektu mamy troje pierwszych przedsiębiorców!

Wydajemy pierwsze zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej o charakterze de minimis, podpisujemy pierwsze umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.
 
2006-11-19
Rozpoczynamy szkolenie podstawowe, w wymiarze 168 godzin.

Celem szkolenia jest przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych do pracy w charakterze agenta ubezpieczeniowego.

Na zakończenie planujemy sprawdzający egzamin testowy.
 
2006-11-03
Rozpoczynamy cykl szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych.

Zaczynamy od szkolenia wstępnego, oswajającego z charakterem pracy agenta ubezpieczeniowego i zapoznającego z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń.

Szkolenie wstępne obejmie 32 godziny i potrwa do 18 listopada 2006 r.

Na stronie dostępny jest harmonogram szkoleń, który zawiera dokładny terminarz oraz program spotkań.
 
2006-10-26
Przedstawiamy listę Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

Grupa liczy 30 osób, wyłonionych spośród 47 kandydatów. Kolejność prezentacji Beneficjentów nie ma charakteru rankingu.
 
2006-10-07
Przedłużamy termin przyjmowania formularzy aplikacyjnych do 16 października 2006 r..

Chcemy pozyskać więcej kandydatów posiadających predyspozycje do pracy w charakterze agenta ubezpieczeniowego. Chcemy również dać szansę studentom, a oni dopiero w październiku przyjechali do Lublina.
 
2006-09-04
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Beneficjentów Ostatecznych Projektu, na podstawie:
  • wypełnionego formularza aplikacyjnego

  • oraz załączników:

  • zaświadczenia z właściwego urzędu pracy o niefigurowaniu w rejestrze bezrobotnych,
  • kserokopii dokumentu potwierdzającego fakt posiadania co najmniej średniego wykształcenia.

Wymagamy osobistego stawiennictwa w Biurze Projektu.
   cofnij wstecz | do góry do góry
Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla małych firm z Lublina i woj. lubelskiego zależy od tego jak zostaną przygotowane wnioski unijne o dofinansowanie UE. Wąska specjalizacja (fundusze unijne), których Lublin jest czołowym beneficjentem skutkuje wysoką przyznawalnością. Rozwiń swoją firmę - przyjdź po dotacje: Lublin, ul. Inżynierska 8 lok. 16.